Reklam ajansları için SWOT analizi

Reklam ajansları rekabette öne çıkmak için çok çalışmalı.

Kuvvetli

Bir reklam ajansının güçlü yanları, sonraki başarısına yardımcı olan dahili faktörlerden oluşur. Bu, kuruluşun en iyi şekilde gerçekleştirdiği tüm görevleri ve müşteriyle olan ilişkisinin gücü veya güçlü bir organizasyon kültürü gibi faktörleri içerebilir. Bir SWOT analizinde kuruluşun güçlü yönlerini incelerken analiz edilecek kritik alanlar, pazarlama, finans ve insan kaynaklarını içerir. Özellikle yetenekli bir yaratıcı ekibin sahip olması, bir reklam ajansının potansiyel gücünün bir örneğidir.

zayıflıklar

Zayıf yönler, reklam ajansını engelleyebilecek ve başarıya yönelik sınırlar oluşturabilecek iç faktörlerdir. Pazarlama deneyiminin eksikliği, bir reklam ajansının sahip olabileceği zayıflık örneğidir. Bu sektördeki bir diğer yaygın güçsüzlük, ağırlıklı olarak düşük kaliteli ürün ve hizmetler veya pazarda başkalarından ayırt edilmesi zor olan ürünlerden oluşan işletmelerin sahip olmalarını içerir. Örgütün zayıflıklarını tanımlamak için etkili bir yöntem, rekabeti incelemektir ve neleri göz önünde bulundurarak belirlemektir.

fırsatlar

Fırsatlar, reklam ajansının kontrolü olmayan dış faktörlerdir. Öyle olsa bile, ajans ortaya çıktığında bunları kullanabilir. İnternet gibi gelişen bir pazar, bir reklam ajansı için bir fırsat örneğidir. Bir organizasyon, hala etkili rakiplerin olmadığı yeni bir uluslararası pazara geçmeyi de seçebilir. Ayrıca, piyasa dalgalanmaları bir reklam ajansına fırsat ve tehdit oluşturabilir.

tehditler

Tehditler ayrıca ajansın kontrolünün olmadığı dış faktörlerdir. Bu faktörler, değişken piyasa koşulları veya bir kuruluşun işini nasıl etkilediğini etkileyecek yeni mevzuat gibi sorunları içerir. PEST analizi, bu harici tehditleri tanımlamak için yararlı olan ek bir analiz aracıdır. Bir örgütü etkileyebilecek dış politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörleri inceler.