Sabit diskte master veya slave belirtimi nasıl değiştirilir

1. Adım

Hangi sabit diskin start-up veya master olacağına karar verin. Bu ünite bir önceki başlangıç ​​birimiyse veya yeni bir sabit diskse, ana ünitenin atanması zaten yapılandırılmış olacaktır.

2. Adım

Yeni diskin atamasını slave disk olarak değiştirmek için 4. adıma geçin.

3. adım

Mevcut bir birimin ismini değiştirmek ve bir slave diski olmak için: bilgisayarı kapatın, güç kablosunu çıkarın, üniteyi sürücü yuvasından çıkarın ve üniteyi güç kablosundan ve şerit kablosundan ayırın.

4. Adım

Sabit diskin veya disk üzerindeki etiketin belgelerini doğrulayın ve ana veya bağımlı köprülere bakın.

Adım 5

Ünitenin devre kartındaki jumperları bulun. Köprüler, bir çift pim arasında bir devre oluşturan metal manşonlu plastik tapalardır. Köprülerin yerleri, bir J ile, ardından J20 gibi bir sayı ile tahtada işaretlenmiştir.

6. Adım

Jumperların konumunu dokümantasyonda veya disk etiketinde gösterilen konfigürasyona çıkarmak veya değiştirmek için pense veya küçük pense kullanın.

7. adım

Sabit sürücüyü bilgisayara takın veya yeniden takın. Bkz. "İkinci bir sabit sürücüyü yükleme".