XML, XLS'ye nasıl dışa aktarılır

1. Adım

Excel'i aç.

2. Adım

Dosya-dosya-, sonra Aç-Aç- ve son olarak Dosya türü açılır -tipi dosyalarında- üzerine tıklayın. XML'i (* .xml) seçin ve ardından XML dosyanızı arayın. Onu seçin ve Aç'ı tıklayın.

3. adım

Tüm XML verilerini bir listeye eklemek için XML listesi - XML ​​listesi olarak - seçin. XML yapınızın birçok benzer başlığı varsa, bunlar tekrarlanır. XML belgesini bir liste yerine XML belgesine dayalı standart bir ızgara olarak almak istiyorsanız, salt okunur bir çalışma kitabı-salt okunur çalışma sayfası olarak seçin. XML Kaynağı görev panelini kullan'ı seçin - XML ​​kaynağı görev bölmesini kullanın - içe aktardıklarınız üzerinde daha fazla kontrole sahip olmak istiyorsanız. Ardından, eşlemek istediğiniz öğeleri farklı sütunlara ve satırlara sürükleyip ardından her bir XML girişi için verileri içe aktarırsınız.

4. Adım

Tamam'ı tıklayın ve Excel, XML belgenizi açacaktır. Dosya -Dosyaya ve ardından Kaydet olarak kaydetmek için bir XLS belgesi olarak kaydedin.