Projeksiyon için cep telefonları ekranları nasıl kullanılır

Cep telefonunu açın, böylece LCD ekran yanar.

1. Adım

Ayakkabı kutusunu bir çalışma yüzeyine yatay olarak yerleştirin. Kapağı ayakkabı kutusuna koyun. Bir mezura ile kutunun uzunluğunu ölçün. Kutuyu ve üst kapağı, bıçağın bıçağıyla işaretin yarısına kadar yarıya kadar kesin.

2. Adım

Ayakkabının kesik parçalarından birini ve üst kapağı bir tarafa yerleştirin. Açık uç aşağı bakacak şekilde kutunun kesilmesinin ortasını durun.

3. adım

Fresnel merceği ayakkabı kutusunun üstüne yerleştirin. Fresnel lensin etrafında bir kalemle bir taslak çizin. Lensi çıkarınız.

4. Adım

Ayakkabı kutusunun çerçevesini bir bıçak ucuyla kesin. Çöp kutusunda kesilen kartonu atın.

Adım 5

Ayakkabı kutusunu, açıklık aşağı bakacak şekilde çevirin. Fresnel lensi, lensin yarıklı tarafı dışarı bakacak şekilde yuvaya yerleştirin. Fresnel merceğin yanlarını bant şeritleriyle ayakkabı kutusuna yapıştırın.

6. Adım

Ayakkabı kutusunun sağ tarafını zemine yerleştirin. Kutuyu duvardan birkaç inç uzaklıkta olacak şekilde Fresnel lensin duvarına bakan tarafı ile birlikte hareket ettirin. LCD ekranı Fresnel lensine bakacak şekilde cep telefonunu açık uçtaki ayakkabı kutusuna yerleştirin. Cep telefonunun altını bant şeritleriyle ayakkabı kutusuna yapıştırın.

7. adım

Cep telefonunu açın, böylece LCD ekran yanar. Üst kapağın kesilmiş yarısını ayakkabı kutusunun üstüne yerleştirin. Işıkları söndürün. Ayakkabı kutusunun üzerine yansıtılana kadar ayakkabı kutusunu duvarın üzerine doğru hareket ettirin.