Sipariş algoritmalarının avantaj ve dezavantajları

Bir sıralama algoritması kullanılarak birçok öğe sipariş edilebilir.

Kabarcık sıralama

Kabarcık sıralama algoritması, tüm öğeler listesi sıraya girinceye kadar sırayla olmayan bitişik öğelerin sırayla değiştirilmesiyle çalışır. Bu şekilde, elemanlar anahtar değerlerine göre listede kabarcıklar oluşturuyor olarak görülebilir.

Kabarcık siparişinin ana avantajı, çok popüler ve uygulanması kolay olmasıdır. Ek olarak, bu tip bir siparişte, elemanlar ek geçici depolama kullanmadan değiştirilir, böylece gerekli alan minimumdur. Kabarcık siparişinin ana dezavantajı, çok sayıda eleman içeren bir listeyle düzgün davranmamasıdır. Bunun nedeni, bu siparişin, sipariş verilecek her bir elemanın n sayısı için n kare işlem adımlarını gerektirmesidir. Bu nedenle, bu tür bir sıralama akademik eğitim için daha uygundur ancak gerçek yaşam uygulamaları için uygun değildir.

Seçime göre sırala

Seçime göre sıralama, elemanların listesinden sürekli olarak geçerek çalışır, her seferinde bir öğeyi sırasına göre seçer ve sırayla doğru konuma yerleştirir.

Bu tür bir siparişin ana avantajı, küçük bir liste ile iyi çalışmasıdır. Ayrıca, bir sıralama algoritması olduğu için, orijinal listeyi korumak için gerekli olanın ötesinde ek bir geçici depolama alanı yoktur. Bu tip bir siparişin ana dezavantajı, çok sayıda elemanla uğraşırken düşük verimliliğidir. Kabarcık tasnifleme gibi, bu yöntem n elemanlarını sipariş etmek için n kare adım sayısı gerektirir. Ayrıca, sipariş sürecinden önce öğelerin ilk sıralamasıyla performansı kolayca etkilenir. Bu nedenle, sıralama yoluyla sıralama, yalnızca rastgele sırada olan birkaç öğenin listesi için uygundur.

Ekleme siparişi

Yerleştirme sırası, elemanların listesini her defasında, düzensiz sekansa doğru pozisyonda yerleştirerek, tekrar tekrar analiz eder.

Bu tür bir siparişin ana avantajı sadeliğidir. Aynı zamanda küçük bir liste ile çalışırken iyi bir performans sergiliyor. Ekleme sıralama, yerinde bir sıralama algoritmasıdır, bu nedenle minimum alan gerektirir. Onun dezavantajı, diğer daha iyi sipariş algoritmaları kadar işe yaramamasıdır. Her n elemanın sipariş edilmesi için gereken n kare adımlarla, bu algoritma büyük bir liste ile iyi çalışmaz. Bu nedenle, bu sadece birkaç öğenin bir listesini sipariş ederken yararlıdır.

Hızlı sipariş

Hızlı sıralama bölme ve fethi prensibine göre çalışır. İlk olarak, elemanların listesi bir eksen elemanına dayalı olarak iki alt gruba ayrılır. İlk alt listenin tüm elemanları, pivottan daha az olacak şekilde yerleştirilirken, ikinci alt listedeki tüm elemanlar, milden daha büyük olacak şekilde yerleştirilmiştir. Aynı bölümleme ve organizasyon süreci, sonuçlanan alt listelerde, elemanların tam listesi sıralanıncaya kadar tekrar tekrar yapılır.

Bu tür siparişler, en iyi sıralama algoritması olarak kabul edilir. Bu, verimlilik açısından önemli avantajından dolayıdır, çünkü çok sayıda öğe listesiyle başa çıkabilir. Siparişleri yerine getirdiğinden, ek depolama alanı gerektirmez. Bu algoritmanın küçük bir dezavantajı, en kötü durumdaki performansının, kabarcık türünün, ekleme veya seçim türünün ortalama getirilerine benzer olmasıdır. Genel olarak, bu algoritma, herhangi bir boyuttaki listeler için en etkili ve en çok kullanılan sipariş yöntemini üretir.